Veterinární poliklinika MVDr. Vlčků


Č
ekárna pro pejsky a jejich majitele


Pohled do vyšetřovny


Krásný  Nuggýtek a zezadu Coddy nebo Barny?


Paní Věra při venčení


Vyšetřovna a ošetřovna z jiného pohledu


Pracovna a lékárna polikliniky


Operační sál