Víte, co mě nejvíc mrzí, když v německém zpravodaji  Der Deutsche Spitz  Nr. 201, poukazují  a jsou hrdí na vítězný pár trpasličích špiců na Světové výstavě 2008 ve Stockolmu, jako kdyby měli  zásluhu na vývoji  tohoto plemene chovatelé a šlechtitelé v Německu. Jediná jejich zásluha je, že si toto prošlechtěné  plemeno  bez práce přisvojili. 
V Rusku jsou pomeraniani velmi oblíbeni a  v dnešní době patří  Rusko mezi jedničku v chovu pomeranianů.  Bylo tam  importováno nesčetně    kvalitních jedinců,  z těch nejúspěšnějších amerických a kanadských chovatelských stanic.                
Předci   vítězného  páru  pomeranianů  z Ruska a  předci  vítěze mladých ze Švédska (viz oskenovaná stránka)  neviděli německé území  tak 200 let.