Novodobý necitlivý útok na  trpasličí plemeno špiců -  pomeraniany, nebo je to záměr vyšší moci ?

Tento článek je zaměřen až na histerický útok na zanedbatelné, nebo oscifikované fontanely s jizvami  po uzavírající se  fontanele, hlavně u čistého chovu pomeranianů. Ač je to podle FCI u německého špice vyřazující vada, tak plemeno pomeranian, které bylo bohužel  přiřazeno k trpasličímu německému špicovi, má svůj propracovaný standard  v zemi vývoje a původu, odkud se importuje po celém světě i se svými genovými zásobami, nebo i jinak řečeno genetickou výbavou. Je to plemeno, které je již přes 100 let geneticky odděleno od původního špicovitého plemene nacházejícího se na německopolském území, ze kterého vznikl ve střední Evropě německý špic  a i jeho standard a další verze trpasličího špice nazvaného pomeranian se vyvinul  zmenšováním špicovitého  plemene v Anglii a po sléze v USA, odkud byl exportován po celém světě. Správcem plemene pomeranian se sice stalo v 70. létech  a to  narychlo Německo, protože představenstvo Spolku pro německé špice, znemožnilo převod pomeraniana tehdejší prezidentce dr. Bandelové mezi společenská plemena a Spolek pro německé špice se ujalo „nechtěného dítěte“, jak hovoří historické zdroje, Jak se dostal pomeranian mezi německé špice.  V roce 1997 byl do standardu německého špice  přiřazen nejen pomeranian (k trpasličí varietě), ale i  keeshond (k vlčímu špicovi).
Již nejméně před sedmi léty jsme chtěli osamostatnit trpasličí špice od malých německých špiců a tím pádem od přeřazování a křížení obou naprosto typově odlišných plemen,ale  nebylo nám vyhověno.
Po celém světě ( i v členských státech FCI), až na malé výjimky a to pouze  ve státech  okolo Německa,  jsou trpasličí špicové - pomeraniani  chováni jako samostatné plemeno, oddělené od německých malých špiců a také  jako společenské plemeno !!!
 Je  velkým omylem, že o chovu  trpasličího špice pomeraniana rozhodují chovatelé německých špiců a nebo ti „chovatelé“ kteří nemají s tímto chovem žádné, nebo jen malé zkušenosti. V chovu chtějí  upřednostnit větší pomeraniany, nebo křížence německého špice a pomeraniana, kteří mají daleko menší problémy, nebo téměř žádné problémy s uzavíráním fontanel, protože kříženci mají jinou stavbu lebky a větší pomeraniani(nad 24 cm) již netrpí trpasličím vzrůstem/nanismem a tím pádem i s vlohou pro fontanely.  Lebka  se u těchto kříženců a přerostlých pomeranianů zužuje, lebka zplošťuje a i délka nosu se prodlužuje a zužuje.
 Kdežto plemeno pomeranian amerického typu,kterého jsme si vybrali pro chov a to jenen my, patří mezi krátkolebá plemena, má  daleko kratší nosní partii, která je na konci široká (
standard USA píše , tlama nikdy špičatá !!!).
 
Standard USA dále píše :  Hlava je uzavřena, horní část lebky je mírně zaoblená, ale ne vyklenutá (př. tak jako u čivavy).
Hlavní vada u hlavy: kulatá, příliš klenutá lebka, předkus a podkus. Standardní  velikost tohoto plemene pomeraniana  je od 19 cm do max. 23 cm, váhově od 1.87 kg do 2,7 kg.
Nikde se  ve standardu nezmiňují o hrubé vadě - neuzavřená fontanela. Ani v anglickém standardu  !!!

Boční a profilový pohled pomeraniana
  Plemeno pomeranian amerického typu patří mezi brachycephalického psa – krátkolebý pes,kde lebka je poměrně široká a krátká.
Německý špic patří mezi mesaticephalického psa s lebkou   střední délky a  šířky.

1. ideál hlavy 2.netypická hlava Ideální hlava – pohled ze shora

Ideální profil a boční pohled na  pomeraniana

V posledním  Zpravodaji píše hl. poradkyně chovu, že byl napsaný na soc. síti fb cituji ; velmi, velmi nešťastný článek. Ano, tento článek jsem napsala já, dlouholetá chovatelka pomeranianů. Tento krátký článek  byl pouze reakcí na velmi, velmi nešťastné reakce rozhodčího na bonitaci v Brně, kdy bez jakékoliv předem určeného datumu změny a zpřísnění chovatelských podmínek na bonitacích, o kterém nebyla ani zmíňka  jak  ve Zpravodaji tak  na klubových webových stránkách, začalo tvrdé vyřazování pomeranianů z chovu a to hlavně  u importů tj. čistých pomeranianů,se zadbetalnými fontanelami (které nejsou zdraví nebezpečné), nebo s fontanelami, které byly dle vet. zprávy odspodu uzavřené. Na lebce zůstaly jenom jizvy po uzavírání fontanely.
 
Byla to čistě logická reakce na člověka,kterému jsem  naprosto věřila, který mě velmi  zklamal v proměně názorů, člověk, kterému jsem pomohla darováním jednoho vrhu, aby se mohl stát rozhodčím a kterému jsem naprosto věřila, že až se dostane do výboru KCHŠ, bude za pomeraniany bojovat a bude mu za toto plemeno bít srdce. Plemeno pomeranian  totiž není jednoduché plemeno co se týče chovu, odchovů a udržení velikosti a typu. A moc dobře o tom tento člověk věděl a hodiny a hodiny jsme o této problematice vydželi diskutovat, protože sám toto plemeno vlastní. Byla to  reakce na člověka, který  zradil naše společné  dlouholeté vize ohledně  plemene pomeranian. Tímto článkem jsem se chtěla od tohoto člověka a jeho pro mě neuvěřitelné změny v jednání na bonitacích distancovat a jak jinak jsem to mohla udělat, než to oznámit na sociální síti.Je to  moje osobní záležitost.  A za tímto názorem si stojím. Omluvila jsem se pouze za poslední větu tohoto krátkého oznámení,ale i tak si za každým slovem stojím.
 
Takže to nebyla velmi, velmi nešťastná slova na fb z mé strany, ale byl to můj osobní soud nad tím, co je pro mě svaté. Je to přátelství. A nemohu nereagovat na  naprostou  zradu v názorech, které vyúsťují od této  osoby k likvidaci hlavně čistých pomeranianů ze země původu.
 
Z etického  a chovatelského hlediska, ale i lidského, protože chovatel, který si kupuje psa či fenu z ciziny a dlouhododobě studuje rodokmeny a vydá z rodinného rozpočtu i nemalou finanční částku  za štěně, protože  chce přivézt pro svůj chov to nejlepší, by měl mít právo psa či fenu vyzkoušet alespoň ve vlastním  chovu i když import má podle FCI  nedostatky a  vady, které nejsou v zemi původu plemene brány jako vylučující vady. Po vyzkoušení psa či feny ve  vlastním  chovu se mohou pak  dělat jisté závěry o kvalitě jedince.
Ano, v Anglii je fontanela v chovu od roku 2014 monitorována!! Ale psi či feny se nevylučují z chovu. (viz dopis dole). V USA fontanelu přehlížejí, protože  pomeraniany berou jako psí hračky. Jsou  toho názoru, že  malé fontanely nejsou zdraví nebezpečné!  V zemi vývoje a původu  plemene není malá neuzavřená fontanela vylučující vada a  neuzavřená  fontanela není zařazena ani pojmenována, respektive zahrnuta  v hrubých vadách plemene pomeraniana.
 Toto plemeno patří,  jak jsem již zhora psala na celém světě  mezi společenská plemena. A také všude na světě jsou tolerovány malinké fontanely, které si toto plemeno nese v genech, v genovém vybavení. Jde o recesivní vlohu, zrovna jako u chybějících premolárů a řezáků.  Nikdy za ta léta, co chovám toto plemeno, jsem nezjistila ani si nikdo nestěžoval z nových majitelů,  že by miniaturní fontanela vedla u pomeraniana  k závažným  zdravotním problémům. Říkají to i veterináři, se kterými jsem hovořila.

Každý import by se měl vyzkoušet vždy v chovu majitele, protože i pes bez vady může být nositelem vad a nedostaků a hlavně by o fontanele, zda je zavřená nebo nezavřená měl rozhodovat odborník, čímž je veterinář a ne člověk, který má nastudovaný pouze exterier psa.

Vyřazováním pomeranianů s cizí krví a tímto  nechovatelským zásahem, se sníží chovatelská základna trpasličího plemene, hlavně pomeranianů  s nepříbuznými předky a prošlechtěný pomeranian  s jeho charakteristickými znaky postupně vymizí  a tzv. zplaní do původního pomeraniana  z počátku 19.století.
Zůstanou v chovu pouze netypičtí pomeraniani s úzkou plošší  lebkou a delší čenichovou partií a mezitypy (kříženci) a přerostlí pomeraniani. 
 Ani rozhodčí ani hlavní poradce chovu, nemůže poznat pohmatem, zda je fontanela odspodu oscifikovaná, protože jizva po uzavírání fontanely neznamená, že je fontanela neuzavřená.
 
Zájemci o plemeno  mají ale  zájem o pomeraniany  ze země původu a vývoje a to co je pro toto plemeno typické, půvabná dětská tvářička/baby face nebo  podoba   plyšového medvídka/ teddy bear. Mají zájem o psí hračku - myšleno minipsa, stejně jakou je plemeno čivava. Většina zájemců (80%) nechce  chodit  ani na výstavy, ani odchovávat štěňata.

Jelikož  jsem jako dlouholetá chovatelka trpasličích špiců pomeranianů   s jistě daleko většími  chovatelskými zkušenostmi, než mají  ti kteří o nás rozhodují, a nejsem spokojená se situaci, která se děje v našem klubu a která hraničí až s histerií některých členů výboru a jelikož nejsou s touto skutečností spokojeni ani další chovatelé pomeranianů, napsala jsem do USA prezidentce klubu pomeranianů paní Viktorii Oerlich o její názor na celkové  zdraví pomeranianů a na názor  ohledně fontanel u plemene pomeranian. Jelikož  USA vyšlechtilo plemeno z anglického pomeraniana do nynější líbivé charakteristické  podoby,  chceme my chovatelé pomeranianů   udržet  tuto jeho líbivost a hlavně  udržet  toto plemeno v typu a  udržet i jeho úžasnou  povahu.
 
Napsala   jsem do dalších dvou  renomovaných  amerických  stanic pomeranianů Jan Shar´s paní Sharon Hanson a paní Charlottě Mayer  z chs Char´s (která postoupila můj e-mail prezidentce Pomeranian Club v USA)  a  které    exportují  pomeraniany po celém světě.
Napsala jsem chovatelce paní Erice Pavliglianti, která se odstěhovala z Německa na Floridu do  chs Elusive´s, odkud jsem si koupila psa Elusive´s Special Edition zvaného Jaky, napsala jsem  do anglického klubu  paní Amandě Orchard, která se zabývá zdravím plemene – členka jižního Pomeranian Clubu ( South of England Pomeranian Club Committee )
 
Znění dopisů  originálů a překladů jsou postupně  uvedeny níže v přílohách.

Znění zaslaného dopisu dne 29.10.2014 paní prezidentce amerického klubu, paní Viktorii Oerlich (omlouvám se za velmi špatnou angličtinu, ale je přeci důležité, že mi rozuměli).

Dear Mr./Mrs. president Viktoria Oelerich,
I am a Pomeranian breeder from Czech Republic, my kennel has bred several top winning dogs in Europe.I have a Pomeranian imported mainly from the USA and Asian countries, with ancestors Pomeranian USA and Canada.  Now we have  a great problem in the breed  of German Spitz Club in Czech Republic, where according to the standard FCI since 1997 include the breed Pomeranian. Standard FCI (97/5.3.1998/D). According to FCI, Pomeranian belongs among the German Spitz breed. And
the standard calls for disqualification if any signs of fontanelle appears on the dog. I would like to find out how your Club looks at this problem and how the American breeders considers this. The breed Club here lets Poms to be bred with German Spitz because they say (and I quote) "the breed is sick in the USA". I would like to kindly ask you for your objective opinion about
fontanelle problems in the breed in USA. How the breeders view it and whether these dogs can be , or are bred from without any helth risks.

I am looking forward to hearing from you soon.
 
Hana Brzobohata
*Kennel z Malebneho povltaví *

Odpověď  paní  prezidentky   Viktorie  Oerlich  originál  :
 
 

A překlad  překladatelskou firmou :

Předmět: Otevřená fontanela u pomořanských špiců
Od: VIKTRES <viktrespoms@aol.com>
Datum: 29.10.2014 19:05

Ve Spojených Státech platí norma, že „lebky mají být uzavřené a jejich tvar je lehce zakulacený, ne klenutý.“ Klenutá lebka je závažná vada. Takže je nutno říct, že otevřená fontanela vyvolává zamračený výraz. Zjistila jsem, že se s nimi nejčastěji setkáváme u pomořanských špiců, kteří jsou menší a lehčí. Pomořanští špicové pod tři libry (1,361 kg) se vyjímají z našeho osobního chovatelského plánu z několika důvodů, mimo jiné i kvůli možnosti otevřené fontanely, ale také proto, že mohou mít problémy s chybějícími zuby, slabými koleny atd. Zdá se, že kvalita, zdraví a životní síla jdou v ruku v ruce s váhou pejsků v rozmezí 4-6 liber (1,814 – 2,722 kg). U štěňat s nižší vahou podle všeho přibývá možností zdravotních komplikací. Rozhodně se nejedná o nemocný chov, ne víc než jiní čistokrevní psi. Podle mého názoru jsou zdravější než většina čistokrevných psů. Ve světě čistokrevných psů existuje spousta vážných zdravotních rizik a naše zdravotní rizika jsou ve srovnání s tím minimální. Život mnoha čistokrevných psů jiných ras ukončí předčasně rakovina a srdeční poruchy. Chybějící řezák nebo lebka, která se možná nedostatečně uzavře, jsou nedostatky, jichž si chovatelé všímají, ale nejsou to závažná zdravotní rizika, ohrožující mnoho jiných plemen.
Dosud nikdy jsem neviděla, že by lehce rozevřená fontanela u pomořanského špice způsobila vážný zdravotní problém, ale v chovatelství bych se přece jen snažila tuto závadu minimalizovat, stejně jako minimalizuji jakékoli vady.
Mám zásadní námitky proti křížení pomořanských špiců s německým špicem. Pomořanský špic by měl zůstat čistý a soustředěné, svědomité krytí napomůže k udržení dobrého zdraví a charakterových vlastností v chovu.
Doufám, že vám to pomůže k vyjasnění
Vikki

Dopis  zaslaný  renomované  chovatelce  Sharon Hanson z chs  Jan Shar´s , která exportuje pomeraniany po celém světě :

From: Hana Brzobohatá
Date: 10/11/2014 5:30:54 AM
To: Sharon Hanson windows mail

Subject: Please help me - in our Club for German Spitz  is a witch hunt - advisers breeding liquidate pure breed Pomeranian from USA and Canada

Dear Sharon, I beg you, I have an important question to you.
In our club decisions about breeding dogs breed advisors and not a breeder. In the Czech Republic tell me that I'm a mother Pomeranian, pomeranian breed because popularize and make them commercial. He walked me an article about a Pomeranian on his development and so on. According to the FCI the Pomeranian is one of the standard German Spitz. After 100 years of development outside Germany, Germany has assigned him to the German Spitz standard  FCI standard no. 97th   German dwarf spitz / Pomeranian
German Spitz is totally and completely different in genotype and phenotype and also carries certain flaws that are in FCI as a disqualifying fault.
I stood up to several breeders who imported pomeranian from USA and Indonesia (white Pomeranian), who have wore a tiny hole about 3mm. Our advisors breeding these Pomeranian excluded from breeding.
One female is the World Champion USA from kennel Char's. Please email me how you handle the tiny farming fontanelle.
How did you solve it with the standard.
For us there was severe discrimination breed and our club leaders write that it is ill breed.
I would not let me in the breed of dog that has a 3 mm fontanelle.
Please email me how to build your club Pomeranian breeders.
I am unhappy and I feel that I ended up with this breed.
It says that only German Spitz is healthy, born alone, do not suffer from the fontanelle etc..
In our club, most breeders of German Spitz and want us destroyed. But I do not want to behave in this breed. Our club wants to breed pomeranian mate for improvements German Spitz. But I opponent this mating.
Please, what's that word lippiness a dome skull.Translate I found it. Pretty please and thank you in advance for your answer.
Hana from Czech Republic

Odpověď  paní Sharon Hanson    :

*-------- Původní zpráva --------
Předmět:     Re: Please help me - in our club there was a witch hunt -
net liquidation pomeranins from USA and Canada
Datum:     Wed, 15 Oct 2014 05:34:55 -0400 (Eastern Daylight Time)
Od:     Sharon Hanson windows mail <poms@janshar.com>
Komu:     Hana Brzobohatá
brzobohatahana@seznam.cz

I do not really   know  what to say. We here pay little attention to a open head .
It seems to cause no trouble to the dog, unless it is big.
I do think  the club should have a different standard  for the small Pomeranian.

I personally  sale dogs and show dogs with  open fontanels , I do not know how you can convince your kennel club, to Change
But it certainly needs to . Also the rule of 6 teeth is crazy too. The
Pomeranians have been bred down  in Size so much there is not room for all teeth.
Lippiness means a larger lip that  sticks out and more obvious than it should be , a dome skull
Means  rather pointed on top of the head.*
 
Překlad:

Já opravdu nevím, co na to říct. U nás věnujeme  jen malou pozornost otevřené hlavě.
Zdá se, že nezpůsobuje žádné problémy u psa, pokud to není velká fontanela. A myslím, že klub by měl mít jiný standard pro malé pomeraniany.
 
Já osobně prodávám  psy i na výstavy s otevřenými fontanelami, já nevím, jak  může přesvědčit náš kennel Club váš Klub.
Jenom  změna. Ale  určitě potřebujete změnu.
Také pravidlo 6 zubů je bláznovství. Tito pomeraniani byli vyšlechtěni ma malou velikost a není u tak malého psa prostor pro
všechny zuby.
Lippiness znamená větší/převislý ret  a dom skull je příliš klenutá, kopulovitá  lebka.
Prostředek na temeni hlavy.
Sharon Hanson

A další chovatelka Erika Pavliglianti z Floridy, chs Elusive´s (která se odstěhovala z Německa), které jsem zaslala stejný dopis, odpověděla :
 
The current here.President of AKC is Vikki Oehlrich...... maybe if you write your concern send it to me i will mail it to her from
Současná prezidentka Pomeranian Club je paní Vikki Oerlich……. Napište o problémech a přepošlu jí tvůj e-mail…..
Zde je ukázka, že v USA existují kluby, kde chovají pouze německé špice. And it should be noted that this breed is not a big Pomeranian, but the reverse is true; the Pomeranian is a toy.
Dále poznamenala :
A je třeba poznamenat, že toto plemeno není velký pomořanský špic, ale opak je pravdou; Pomeranian je hračka.

Kingsfield Kennels - German Spitz history and information http://www.kingsfieldkennels.net/german_spitz_history_and_information

Můj  zaslaný  e-mail do anglického Club Pomeranian :
From: Hana Brzobohatá
Sent: Tuesday, December 30, 2014 4:19 PM
To: bryanthall@btinternet.com
Subject: Fontanelle
 
Hello, I have a big request to you, how in your club solves small fontanelle.When she finds a little fontanelle referee as she addresses. You can to behave on female /male  with a small fontanel?Are excluded from breeding? Or you can put to use in breeding. Please write me a Sorry for the English-language sentences. I write with the help of translators.
Sincelery short answer.
Hana Brzobohatá

Odpověď  Amandy Orchar  Pomeranian Club – jižní Klub Velké Británie
Hello
 It is not easy to answer question with short explanation.
 The requirement for any Pomeranian with an insufficient closed fontanel to be penalised in the show ring has only been introduced in UK beginning of this year.  Breeders  always try there best not to breed with open fontanel but as we know with the Pomeranian it does occasionally happen.  In the UK  we allow for the fontanel to fully close up by the age of 12 months old.  Judges are required to complete a Health Questionnaire for the Kennel Club noting if any Open Fontanels have been found.  I understand that some countries use an Open Font as a disqualifying fault in the show ring. There are no specific rules in UK regarding breeding, only guidelines, and the guidelines in UK are that people do not breed from Pomeranians with an insufficiently closed Fontanel .
 
Volně přeloženo :
Není snadné odpovědět na otázku  s krátkým vysvětlením.
Požadavek  je takový , že u každého pomeraniana s nedostatečnou  uzavřenou  fontanelou je zavedeno   penalizování ve výstavním kruhu a  bylo zavedeno ve Velké Británii počátkem tohoto roku (2014). Ve Velké Británii se kontroluje fontanela  ve věku  od 12 měsíců. Rozhodčí  jsou povinni vyplnit  zdravotní dotazník pro Kennel Club ( prohlížení hlavy viz video) a zapsat tuto skutečnost  do dotazníku,  pokud najdou  otevřenou fontanelu. Vím, že některé země berou otevřené  fontanely jako vylučující vadu  ve výstavním kruhu.
U nás ve Velké Británii neexistují žádná zvláštní pravidla týkající se chovu a jsou  pouze orientační a  vydávají  se  pouze doporučení, aby  chovatelé nechovali  na pomeranianech   s nedostatečně uzavřenou  fontanelou.
 I hope this information helps. Doufám, že tato informace pomůže.
 

Jak hodnotit  nedostatečně uzavřenou  fontanelu
 
 
Odkaz na video  z UK Club Pomeranian  
zde 

Toto je napsáno na dánských stránkách Pomeranian Klubu – zdravotní problémy plemene.  Prezidentkou dánského klubu se stala  Vinny Jacobsen z chs SOFFIE´S:
 
V originále :
Molera/Hydrocephalus
OBS! I indlagget navnes Chi hua hua, men det galder mange toyracer, heriblandt Pomeranian.

Chihuahua Molera
Historisk er Chihuahua udviklet i Mexico og de forenede stater har fortalt/vist det ”blode punkt” pa toppen af hovedet.
Chihuahuaerne har dette blode punkt eller fontanel kendt som molera.
Det er det samme som der er pa menneske babyer.
I fortiden var denne molera accepteret som et marke af renhed i opdrattelsen og er stadigvak navnt i alle standarder verden over.
Det er vigtigt at lagge marke til at mens mange chihuahua hvalpe bliver fodt uden molera, er der hojst sandsynligt fodt lige sa mange med en og at den viser sig er intet at blive alarmeret over.
Denne molera vil forekomme pa toppen af hovedet og vil variere i form og storrelse nar den viser sig.
Uheldigvis har mange interessefolk, og nogle dyrlager, ikke kendt med chihuahua, provet pa at forbinde tilstedevarelsen af molera med tilstanden kendt som hydrocephalus, som ikke er det samme som molera. Dette har givet mange nye i opdrat af racen seriose bekymringer og unodvendig uro. Sandheden er at et kuppelformet hoved med en molera tilstede ikke gor chihuahuaen mere modtagelig i denne tilstand.
Samtidigt med observation af hengivne opdratter gennem arene er der tilstrakkelig medicinsk bevis for at stotte denne erklaring:
-”Disiases of the Brain” (1989) har Gren & Braund angivet at mange kliniske og normale toy racer har aben fontanel uden at det er forbundet med hydrocephalus.
Dr. Walters og Rivers, dyrlager fra universitetet i Minnesota, konkluderer at der ikke forefindes nogen forbindelse mellem tilstedevarelsen og storrelsen af fontanellen og hydrocephalus.
Dr. Alexander de Lahunta fra Cornell universitetet i New York, en af de bedste neurologer i dette land, har angivet at det ville vare forkert, at konkludere at nogen form for abning er unormal.
Det ville vare umuligt at liste alle lager og dokumentationerne pa dette papir, de fa inkluderede er helt klare.
Tilstedevarelsen af molera betyder ikke at hunden har et medicinsk problem

A  ve  volném překladu :


Molera / Hydrocephalus
POZOR! Téma zahrnuje plemeno čivava, ale toto  platí  pro další   trpasličí plemena, včetně  pomeraniana.
Chihuahua Molera
Historicky, Chihuahua pochází  z Mexika a ve Spojených státech bylo řečeno , že "slabost" na temeni hlavy je plemenný znak.
 U Chihuahua  je tato  slabost na hlavě  známá jako  fontanela  nebo  molera.
Je to stejné jako u lidských dětí.
V minulosti byla  molera přijata, nebo brána  jako značka čistoty plemene /plemenný znak  a je to  ještě uvedeno ve všech , téměř  ve všech standardech na celém světě.
Je důležité  vědět, že zatímco mnoho chihuahua štěňat se rodí bez moler, je s největší pravděpodobností, že se také  právě tolik narodí s molerou, a že se  chovatel nemá znepokojovat.
Molera se objevuje hlavně  v horní části hlavy a liší se tvarem a velikostí.
Bohužel, mnozí laici a někteří  veterináři nejsou obeznámeni s plemenem Chihuahua  a  snažili  se  spojit přítomnost molery s chorobou, známou  jako hydrocefalus ,  ale  není  to totéž  co  molera/fontanela.
 
Toto dalo mnoho nového v chovném programu, zbytečné vážné obavy a zbytečnou  histerii okolo molery. Pravdou ovšem  je, že příliš vypouklý  tvar hlavy s velkou  molerou mohou být u plemene  čivavy náchylnější k tomuto stavu.
- "Disiases mozku", (1989), větev Braund uvedl, že trpasličí plemeno  s velkou otevřenou fontanelou   je spojena s hydrocefalem.
Dr. Walters a Rivers, veterináři z University of Minnesota,
dochází k závěru, že neexistuje vztah mezi přítomností a velikosti fontanely a chorobou  hydrocefalus.
Dr. Alexander de Lahunta z Cornell University v New Yorku, jeden z nejlepších neurologů v této zemi, který uvedl,  že by bylo špatné  dojít k závěru, že každý otvor je abnormální.
Bylo by nemožné vyjmenovat všechny lékaře a dokumentaci uvedené v tomto článku.
Je  proto zřejmé, že přítomnost molery  neznamená, že pes má zdravotní problémy  !!!!!!!!!

 

Co je to hydrocefalus ?
 
Hydrocefalus a vrozený hydrocefalus
Hydrocefalus je nahromadění příliš mozkomíšního moku v mozku. Normální  stav, tato tekutina vytváří polštář  na vašem mozku. Když je tekutiny příliš mnoho, klade nepříznivý tlak na mozek.
Existují dva druhy hydrocefalu. Vrozený hydrocefalus je přítomný při narození. Příčiny jsou genetické problémy a problémy s tím, jak zárodek se vyvíjí.
Neobvykle velká hlava je hlavním znakem vrozeného hydrocefalu. Získané hydrocephalus se může objevit v každém věku. Příčiny mohou zahrnovat zranění hlavy, infekce, nádory a krvácení v mozku.
Viz obrázky – h
ydrocefalus u dítěte a u dospělého člověka. To znamená, že přítomnost fontanely nemá přímou souvislost s chorobou  hydrocefalus, protože na obrázcích je starší dítě a dospělý člověk s uzavřenou fontanelou..

 

Opravdoví přátelé zůstanou přáteli, i když se spolu dlouhou dobu nevidí.

Skutečné přátelství podle mě nerozdělí ani doba po kterou se nevidíte, ani ta nejdelší vzdálenost kterou jste od sebe vzdáleni.

Platí to však pouze za předpokladu, že se po delším odloučení nezmění
zároveň i Vaše světonázory natolik, že si přestanete vzájemně rozumět.

Potom se z přátelství silného jako lano, může stát  přátelství tenké jako nit.
A to je zřejmě signál posunout se v životě dál, a najít si k sobě jiné lidi,
jež budou sdílet podobné názory, a tím pádem si s námi skutečně rozumět.

Člověk totiž nemůže dlouhodobě fungovat sám.
Potřebuje sdílet, setkávat se, smát se a radovat s ostatními.
Větší smysl a životní rozměr mu tedy dají až ostatní lidé.

Proto budujeme silná přátelství s lidmi, kteří jsou "na stejné vlně".
A nebojme se posouvat dál. Obměna lidí okolo nás je přirozený proces,
když se rozhodneme změnit svůj život a růst.

Petr Havránek